Biologia AR Szczecin

Forum kierunku Biologia


#1 2007-05-12 18:29:45

ziomaleczka

Biolog w pełni ;D

Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 260
Punktów :   

Pomocne linki na glebę :)


"... CAUSE WE ALL HAVE WINGS, BUT SOME OF US DON'T KNOW WHY..."

Offline

 

#2 2007-05-12 23:38:37

Marta

Moderator

1507930
Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 209
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

Dzięki

Offline

 

#3 2007-05-17 17:21:20

Agatsien

Biolog w pełni ;D

4498770
Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 96
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

No ok, ale teraz może spróbujemy sobie pomóc z poprawką  Oto pytania z 2 grupy z II rzędu
1. Co to jest grupa granulometryczna, wymienić mechaniczne
2. opisać utwory pylaste
3. Opisać sorpcję chemiczna
4. Opisać pobierania roślin subst. pokarmowych w oparciu o sorpcję wymienną
5. Różnice: kwasowość czynną i hydrolityczna
6. (chyba) Jak wpływa odczyna na mikroorganizmy i przyswajanie pokarmu przez rośliny....

Liczę na odzew    

Offline

 

#4 2007-05-18 09:52:02

Karola

Zainteresowany

Zarejestrowany: 2007-05-09
Posty: 10
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

Pytania grI z IIIrzędu

1. co to jest frakcja granulometryczna? wymienić frakcje mechaniczne
2. opisać utwory gliniaste
3. jakimi metodami mierzy się odczyn gleby, opisać je i napisać ile wynosi pH dla odczynu lekko kwaśnego
4. Retrogradacja fosforanu co to jest? chodzi o sorpcje chemiczną
5. wymienić pierwiastki według wzrastającej energii wejścia do KS i podać co charakteryzuje pierwiastki wchodzące w KS chodzi o to że do kompleksu wchodzą najszybciej pierwiastki o wyższej wartościowości a przy tej samej to te które mają większą masę atomową
6. zalety wapnowania


powinniśmy sobie pomagać

Offline

 

#5 2007-05-18 14:52:02

czupster

Biolog w pełni ;D

Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 68
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

Poprosze jeszcze o pytania z pierwszego rzędu grupy pierwszej


Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Offline

 

#6 2007-05-18 15:03:10

Marta

Moderator

1507930
Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 209
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

Grupa I otrzymała zestaw III i IV tylko
Ja miałam czwarty i z tego co pamiętam :
1. Co to są koloidy glebowe ?
2. Co to jest grupa granulometryczna i wymienić je..
3. Co to jest ił koloidalny ?
4. Która z kwasowości informuję nas o konieczności wapnowania gleby ? Opisać i uzasadnić.
5. Rodzaje sorpcji i jej znaczenie.
6. Skutki przewapnowania.

Offline

 

#7 2007-05-18 15:08:45

ziomaleczka

Biolog w pełni ;D

Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 260
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

Ja pamietam 5 pytan z gr2 z I rzedu (ja sama bylam w II rzedzie ale co nieco zapamietalam ): 1) roznice: kwasowosc i odczyn oraz jak mierzymy (wyrazamy)  odczyn 2) opisac utwory piaszczyste 3) wyjasnic pojecie sklad granulometryczny i podzielic na frakcje mechaniczne (opisac je troche tez) 4) opisac sorpcje wymienna 5) wymienic przyczyny zakwaszania sie gleb pozdrawiam


"... CAUSE WE ALL HAVE WINGS, BUT SOME OF US DON'T KNOW WHY..."

Offline

 

#8 2007-05-18 15:11:54

ziomaleczka

Biolog w pełni ;D

Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 260
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

Zamieszcze jeszcze moje male opracowanko Nie ma tu procesow mikrobiologicznych wplywajacych na odczyn gleby i utworow gleby opisanych ale jest to dobrze opisane w skrypcie, pozdrawiam ponownie

SKŁAD GRANULOMETRYCZNY

Gleba jest utworem trójfazowym składającym się z:
1. fazy stałej, którą stanowią:
    a. cząstki mineralne – okruchy skał i minerałów
    b. cząstki organiczne – próchnica, resztki roślinne i zwierzęce
    c. cząstki (połączenia) mineralno-organiczne
Ze względu na swoja roznoziarnostosc posiada zdolnosc do sklejania się w agregaty co dodatkowo zwieksza porowatość gleby w przestworach miedzy ziarnami i agregatami.
2. fazy ciekłej – woda glebowa, w której rozpuszczone są związki mineralne i organiczne tworząc roztwór glebowy
3. fazy gazowej – którą stanowi mieszanina gazów i pary wodnej czyli powietrze glebowe
Faza stała gleby – część mineralna jest efektem wietrzenia skał i minerałów
    1. uziarnienie czyli skład granulometryczny – efektem wietrzenia są cząstki o różnej wielkości. Wymiary ziaren są jednym z ważnych kryteriów klasyfikacji utworów glebowych.

2. skład chemiczny:
    - całkowita zawartość pierwiastków
    - zawartość składników przyswajalnych tzn. w formie łatwo dostępnej dla roślin

Faza stała gleby składa się z cząstek o różnych wymiarach. Pomiary wielkości tych cząstek wykonuje się różnymi metodami --- analiza składu granulometrycznego lub analiza uziarnienia
Opracowano różne systemy klasyfikacji gleb na podstawie składu granulometrycznego – istnieje ich wiele specyficznych dla różnych krajów i potrzeb. Ich cechą wspólną są podziały fazy stałej na podstawie wielkości ziaren na różne frakcje i grupy granulometryczne.
Cały mat glebowy dzielimy na:
1)cz. szkieletowe (frakcje kamieni i zwiru)-niepozadane w glebach uprawnych, napowietrzaja i rozluzniaja
2) cz. ziemiste (frakcje piasku, ilowe, pylowe)
-spelniaja w glebie funkcje szkieletu, podtrzyma system korzeniowy, nie posiadaja skl pokarm dla roslin frakcje piasku;
-reguluja stosunki wodno powietrzne, zwiekszaja maga wody a dodawane do iłu zwieksz maga powietrza frakcje pyłu
-bogate w skl pokam dla roślin, w glebach lekkich piaszczystych zwieksz się pow wodna (min wt ilaste, zw organiczne, koloidy tl. glinu, żelaza) frakcje iłu

FRAKCJA GRANULOMETRYCZNA (mechaniczna) – jest to grupa cząstek:
= o określonej wielkości
= o podobnym składzie petrograficznym
= o podobnych właściwościach fizycznych i chemicznych
= które wpływają w określony sposób na właściwości fizyczne i chemiczne gleby
Udział w procentach poszczególnych frakcji oznaczony w wyniku analizy granulometrycznej to analiza elementarna.
Analiza granulometryczna
Metody:
- sitowe (rozdziela się f. szkieletowe i piaszczyste)
- przepływowe (strumien wody od dolu do gory w zestawie polaczonych cylindrow o roznej średnicy, rozdziela mat na frakcje)
- sedymentacyjne (rozdziel mat gleb na frakcje w wodzie stojacej, oznaczanie frakcji polega na mierzeniu gęstości roztworu po opadnieciu kolejnych frakcji, oznacza tez dokladnie podfrakcje pylowe)
- odwirowania (wykorzysta wirowki wysoko obrotowe, kt sila odsrodkowa rozdziela dokladnie szczególne drobne czasteczki, oznacza frakcje ilaste na podfrakcje)

W Polsce najczęściej stosowana jest metoda areometryczna Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego – metoda sedymentacyjna.
W metodach sedymentacyjnych wykorzystujemy zależności opisane wzorem Stokesa  v = 2/9 * D1 – D2/K * g * r 2 (do kwadratu) , wyprowadzonym na podstawie równania hydrodynamiki.
v-szybkosc opadania czasteczki
D1-ciezar właściwy opad cz.
D2-ciezar właściwy plynu osrodka dyspersyjnego
K-lepkosc osrodka
g-przyspieszenie ziemskie
r-promien czasteczki
W praktyce gęstość gleby jest różna, a lepkość zmienia się zależnie od temperatury.
Zależności opisane wzorem Stokesa odpowiadają rzeczywistości przy zachowaniu warunków:
a. koncentracja fazy stałej gleby wynosi ok. 1% - eliminujemy lub znacznie ograniczamy działanie tzw. ortokinetycznej koagulacji, która zachodzi wtedy, gdy cząstki różnej wielkości znajdujące się w ośrodku dyspersyjnym tracą ładunek elektryczny, zderzają się i koagulują

    b. podczas analizy temperatura ośrodka dyspersyjnego musi być stała – zmiany temperatury powodują zmiany lepkości wody i powstawanie prądów zakłócających swobodne opadanie cząstek
    c. cząstki glebowe muszą być bardzo duże w porównaniu z cząsteczkami wody, aby ruchy Browna nie zakłócały swobodnego opadania.

W metodach areometrycznych tak naprawdę dokonujemy pomiaru gęstości zawiesiny:
gdzie W – masa suchych cząstek glebowych;
V – objętość zawiesiny

FRAKCJE GRANULOMETRYCZNE GLEBY WEDŁUG PTG
NAZWA FRAKCJI     ŚREDNICA CZĄSTEK
SZKIELET     > 1 mm
FRAKCJA KAMIENI     > 20 mm
FRAKCJA ŻWIRU     1 – 20 mm
CZĘŚCI ZIEMISTE     < 1 mm
FRAKCJA PIASKU     1 – 0,1 mm
PIASEK GRUBY     1 – 0,5 mm
PIASEK ŚREDNI     0,5 – 0,25 mm
PIASEK DROBNY     0,25 – 0,1 mm
FRAKCJA PYŁU     0,1 – 0,02 mm
PYŁ GRUBY     0,1 – 0,05 mm
PYŁ DROBNY     0,05 – 0,02 mm
FRAKCJA CZĘŚCI SPŁAWIALNYCH     < 0,02 mm
IŁ PYŁOWY GRUBY     0,02 – 0,005 mm
IŁ PYŁOWY DROBNY     0,005 – 0,002 mm
IŁ KOLOIDALNY     < 0,002 mm


"... CAUSE WE ALL HAVE WINGS, BUT SOME OF US DON'T KNOW WHY..."

Offline

 

#9 2007-05-18 15:12:20

ziomaleczka

Biolog w pełni ;D

Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 260
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE GLEBY

Gleba jest układem trójfazowym i na granicy tych faz zachodzą ważne dla funkcjonowania gleby procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne.
Do najważniejszych procesów fizykochemicznych, które charakteryzują dynamikę tego trójfazowego układu należą:
    1. rozpuszczanie i wytrącanie
    2. adsorpcja i desorpcja
    3. absorpcja i dyfuzja
    4. koagulacja i peptyzacja
    5. zakwaszanie i alkalizacja
    6. utlenianie i redukcja

Najważniejsze fizyko-chemiczne właściwości gleby są związane z procesami zachodzącymi na granicy fazy stałej (obejmującej składniki mineralne i organiczne – głównie najdrobniejsze części fazy stałej o średnicy < 0,002 mm – ił koloidalny) i fazy ciekłej (roztworu glebowego).
Stwierdzono, że gleba ma zdolność zatrzymywania i pochłaniania jonów i cząstek. Zdolność tę nazywamy sorpcją.
Zdolności sorpcyjne gleby wpływają na:
    1. magazynowanie składników pokarmowych
    2. regulację odczynu gleby
    3. neutralizowanie szkodliwych dla organizmów żywych substancji, które dostały się do gleby.

O właściwościach sorpcyjnych gleby decyduje silnie rozdrobniona część fazy stałej – frakcja iłu koloidalnego zwana kompleksem sorpcyjnym gleby. Kompleks sorpcyjny gleby składa się z koloidów glebowych, do których zaliczamy:
    1. minerały ilaste – krystaliczne minerały glinokrzemianowe typu kaolinitu, illitu, montmorylonitu, wermikulitu, chloryty
    2. krystaliczne, uwodnione wodorotlenki żelaza i glinu
3. krzemionkę koloidalną
    4. próchnicę glebową
    5. kompleksowe związki ilasto-próchniczne

W miarę rozdrabniania fazy stałej gleby zwiększa się jej powierzchnia właściwa czyli sumaryczna powierzchnia cząstek i ziaren (w m2/g gleby):
gleby piaszczyste     3 – 67
gleby wytworzone z pyłów     24 – 117
gleby wytworzone z glin i iłów     do 269
kaolinit     10 – 30
illit     100 – 175
montmorylonit     700 – 800
próchnica     800 – 1000

    Najważniejszą właściwością koloidów glebowych jest ładunek elektryczny na ich powierzchni wynikający z budowy ich jądra. Pojedyncza cząstka koloidalna zwana micelą składa się (wg Gorbunowa) z:
    1. jądra – o budowie krystalicznej lub amorficznej oraz strukturze zbitej lub porowatej
    2. wewnętrznej powłoki jonów dodatnio lub ujemnie naładowanych– ta powłoka uważana
    jest za składnik jądra
     3. zewnętrznej powłoki jonów kompensujących o znaku przeciwnym niż w powłoce wewnętrznej

Powiedzieliśmy sobie, że koloidy glebowe obdarzone są ładunkiem elektrycznym. Dla wartościowości występujące na: (1) krawędziach warstw • h minerałów.
P
większości koloidów ładunek ten jest ujemny. Źródłem ładunku są:
•     nienasycone wartościowości występujące na (1) krawędziach warstw krzemowo-glinowych, (2) na zewnętrznych powierzchniach płaszczyzn minerałów oraz (3) na cząstkach próchnicy
•    wewnątrzwarstwowa wymiana w kryształach mineralow

Ad 1. Minerały mają wystające grupy OH, które działają jako punkty wymiany jonów. Jedna wartościowość grupy OH jest związana z glinem lub krzemem, a druga wiąże wodór. Jeśli odczyn jest niski (kwaśny) nic się nie zmienia, ale przy wzroście pH jony wodoru H+ zaczynają dysocjować, a powierzchnia koloidu uzyskuje ładunki ujemne – wielkość tych ładunków zwiększa się wraz ze wzrostem pH. Ten rodzaj ładunków nazywamy ładunkami zmiennymi albo zależnymi od pH.
Drugim oprócz minerałów ilastych silnie elektroujemnym koloidem w glebie jest próchnica. Głównym źródłem ładunków są w niej grupy karboksylowe (COOH) i fenolowe ( -OH) – tu wodór może być również oddysocjowany zależnie od pH.
Ad 2. Wewnątrzwarstwowa wymiana polega na wymianie jednego atomu w warstwie glinowej lub krzemowej koloidu na atom innego pierwiastka. Jeżeli te atomy różnią się wartościowością np. Al3+ wchodzi zamiast Si4+ wówczas na powierzchniach wewnętrznych minerałów pojawiają się nienasycone wartości ujemne (ich wielkość nie zależy od pH) – noszą one nazwę ładunków trwałych.
Koloidy glebowe z grupy wodorotlenków żelaza i glinu odznaczają się właściwościami amfoterycznymi. Ten amfoteryczny charakter decyduje o tym, że poniżej charakterystycznego dla danego koloidu punktu izoelektrycznego koloid jest naładowany dodatnio (przy odczynie kwaśnym) zaś powyżej ma ładunek ujemny (przy odczynie zasadowym).


"... CAUSE WE ALL HAVE WINGS, BUT SOME OF US DON'T KNOW WHY..."

Offline

 

#10 2007-05-18 15:12:48

ziomaleczka

Biolog w pełni ;D

Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 260
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

TRWAŁOŚĆ KOLOIDÓW GLEBOWYCH

Układy koloidalne są poddawane działaniu dwóch sił:
    - rozpraszającej (dyspersji)
    - skupiającej (koagulacji)

W przypadku przewagi sił dyspersji układ koloidowy jest trwały i poszczególne cząstki nie łączą się w agregaty.
Gdy przeważają siły skupiające poszczególne cząstki łączą się w skupienia i następuje koagulacja.
Trwałość cząstek koloidalnych zależy od ich potencjału elektrokinetycznego1 i ich hydratacji. Im wyższy potencjał elektrokinetyczny i im wyższy stopień uwodnienia, tym układ jest trwalszy.
O stopniu hydratacji cząstek koloidu decydują kationy znajdujące się w zewnętrznej warstwie jonowej, a w przypadku koloidów organicznych dodatkowo obecność rodników hydrofilowych: --OH, --NH2, --COOH, --COH, --NH--CO--, =CO
lub hydrofobowych ≡CH, =CH2, --C6H5
Dehydratacja koloidów glebowych prowadzi do koagulacji.


Właściwości koloidow:
Koagulacja – wytrącanie koloidów z ośrodka dyspersyjnego, tworzenie agregatów i osadów. Koagulację powoduje spadek potencjału elektrokinetycznego i zmniejszenie hydratacji cząstek.
Najczęściej koagulacja zachodzi pod wpływem: (czynniki koagulacji)
    - wstrząsów mechanicznych
    - dehydratacji (zamarzanie, susza)
    - działania elektrolitów (kationy i aniony-nawozy, z roztworu gelboego)
    - oddziaływania na siebie dwóch układów dyspersyjnych odmiennie naładowanych (prochnica)
    - starzenie się koloidow

Cząstki koloidalne naładowane ujemnie koagulują pod wpływem kationów
Fe3+ > Al3+ > H+ = Ca2+ > Mg2+ > K+ > Na+
Cząstki naładowane dodatnio koagulują pod wpływem anionów
SO42¯ > HPO4¯ = Cl¯ > NO3¯ > OH¯
Jony wodorowe stabilizują koloidy dodatnio naładowane i działają silnie koagulująco na koloidy ujemne, a jony OH¯ stabilizują koloidy ujemne, zaś działają silnie koagulująco na koloidy dodatnie.
Peptyzacja – jest zjawiskiem odwrotnym do koagulacji. Pod wpływem uwodnienia albo wzrostu potencjału elektrokinetycznego następuje zwiększenie stanu rozdrobnienia gleby.
Gleby, które zawierają duże ilości wymiennego sodu wykazują w stanie silnego nawilgocenia wysoki stan dyspersji. W tym wypadku stabilizujące działanie jonów OH występujących w roztworze glebowym jest silniejsze od koagulującego działania jonów sodu.
1 Uwaga: Potencjał elektrokinetyczny maleje, gdy następuje silne zagęszczenie jonów w zewnętrznych powłokach miceli – tak działa dodanie do gleby elektrolitów (nawozy mineralne) - koagulacja
Denaturacja – nieodwracalna koaulacja
Kiedy w glebie jest dużo Ca2+ wymiennego, jego działanie koagulujące jest silniejsze od stabilizującego działania jonów OH. W obecności jonów Ca2+ gleby, nawet w stanie wilgotnym, nie peptyzują i zachowują strukturę gruzełkowatą.

Koloidy możemy podzielic wg ich właściwości:
-kwaśne
-zasadowe
-amfoteryczne

Wg charakteru zw chem:
-mineralne
-organiczne

Wg powinowactwa do wody:
- hydrofilowe
- hydrofobowe

Koloidy glebowe znajd się we frakcji iłu koloidalnego. W glebie przeważają koloidy o ładunku ujemnym. Dlatego sorpcja wymienna kationow glownie zachodzi. Natomiast anionow nie ma praktycznego znaczenia.

SORPCJA GLEBY

Na sorpcję gleby składa się:
    - absorpcja – czyli pochłanianie przez całą masę sorbenta gazów, par oraz jonów np. pochłanianie przez roztwór glebowy powietrza z atmosfery
    - adsorpcja – zachodząca na granicy faz polegająca na zagęszczaniu gazów, par i jonów na powierzchni adsorbenta

Ze względu na sposób oddziaływania substancji adsorbowanej z powierzchnią fazy stałej wyróżnia się:
    - sorpcję fizyczną - w której główną rolę odgrywają siły międzycząsteczkowe van der Waalsa
    - sorpcję chemiczną - tworzenie się wiązań chemicznych prowadzące do powstania nowego związku, (jest jedna z przyczyn retrogradacji, czyli przejscia kationu ze zw rozpuszcz i uoleg dysocjacji w zw nierozpuszcz nie uleg dysocjacji; powod powst nierozpuszcz w wodzie soli, takie sole gdy nie sa wymywane ulegaja magazynowaniu).
    - sorpcję jonowymienną (fizykochemiczną) – polegającą na elektrostatycznym przyciąganiu jonów z roztworu do przeciwnie naładowanej powierzchni, przy czym skład zaadsorbowanych jonów jest łatwo wymienialny tzn. na miejsce jonów zaadsorbowanych wchodzi równoważna chemicznie ilość jonów z roztworu. (wymiana jonow miedzy roztworem glebowym a kompleksem sorpcyjnym, jest to proces odwracalny)
Elektroujemny ładunek przeważającej części koloidów glebowych sprawia, że w glebach największe znaczenie ma sorpcja wymienna i to sorpcja wymienna kationów


Podczas reakcji wymiany ustala się między ilością kationów wymiennych w kompleksie sorpcyjnym a ilością kationów zawartych w roztworze glebowym stan dynamicznej równowagi. Jeśli w roztworze glebowym pojawi się więcej kationów jakiegoś pierwiastka (np. na skutek nawożenia), to określona ilość tego kationu wejdzie do kompleksu sorpcyjnego. Jeśli zaś rośliny pobiorą z roztworu kationy jakiegoś pierwiastka, to odpowiednia ilość tego pierwiastka przejdzie z kompleksu sorpcyjnego do roztworu. W ten sposób zostają wyrównane stężenia jonów pomiędzy kompleksem a roztworem. Wymiana taka może tez zachodzić bez pośrednictwa roztworu glebowego np. miedzy dwiema cząsteczkami koloidalnymi lub bezpośrednio między cząsteczka koloidalną a włośnikami korzeni (korzenie wydzielają jon H).


"... CAUSE WE ALL HAVE WINGS, BUT SOME OF US DON'T KNOW WHY..."

Offline

 

#11 2007-05-18 15:13:18

ziomaleczka

Biolog w pełni ;D

Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 260
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

Najczęściej spotykanymi kationami wymiennymi są:
zasadowe :Ca2+, Mg2+, K+, Na+, NH4+  oraz kwaśne:  H+ i Al3+         
Sorpcja wymienna zależy od:
    1. budowy sorbenta – rodzaj sorbenta, wielkość jego powierzchni sorpcyjnej i wielkość ładunku decydują o energii wiązania i ilości wiązanych jonów. Największą zdolnością sorpcyjną odznaczają się:

próchnica glebowa - 150 – 250 cmol(+)/kg
wermikulit – 100 – 200 cmol(+)/kg
montmorylonit – 80 – 120 cmol(+)/kg
najmniejszą zaś
kaolinit - 3 – 15 cmol(+)/kg
uwodnione tlenki Fe i Al – 4 cmol(+)/kg
    2. odczynu gleby
    3. rodzaju kationu – zależy od wartościowości, wielkości kationu oraz stopnia uwodnienia. Wraz ze wzrostem wartościowości kationów wzrasta ich zdolność wymienna czyli energia wejścia do kompleksu sorpcyjnego

Li+ < Na+ < NH4+ = K+ < Mg2+ < Ca2+ < Al3+ < Fe3+ < H+
W przypadku jonów o tej samej wartościowości decyduje wielkość jonu w postaci uwodnionej (w postaci uwodnionej Na > K, Mg > Ca). Wyjątkiem jest jon H+, który zachowuje się jak kationy dwu- i trójwartościowe.
Uszeregowanie wg energii wejścia do poszczególnych składników kompleksu sorpcyjnego w glebie nieco się różni:
montmorylonit Ca2+ > Mg2+ > H+ > K+ > Na+
kaolinit Ca2+ > Mg2+ > K+ > H+ > Na+
illit H+ > K+ > Ca2+ > Mg2+ > Na+
próchnica H+ > Ca2+ > Mg2+ > K+ > Na+
czyli montmorylonit i kaolinit wykazują selektywną sorpcję w stosunku do Ca i Mg; illit w stosunku do H i K, a próchnica w stosunku do H i Ca.
Oprócz energii wejścia wyróżnia się energię wyjścia z kompleksu. Jako regułę przyjmuje się, że im łatwiej kation wchodzi do kompleksu, tym trudniej daje się z niego usunąć. Dlatego „kwaśne” kationy H, Al i Fe są bardzo trudne do usunięcia ze stałej fazy gleby.
    4. rodzaju towarzyszącego anionu – niektóre kationy wielowartościowe zachowują się jak jednowartościowe, a nadmiar ładunku jest neutralizowany przez towarzyszące aniony takie, jak OH¯, Cl¯ i NO3¯. W ten sposób są sorbowane kationy CuCl+, ZnCl+, FeOH2+, Fe(OH2)+ i Al(OH2)+.
    5. stężenia kationu w roztworze i stężenia roztworu – zwiększanie rozcieńczenia roztworu glebowego powoduje zwiększenie sorpcji kationów dwuwartościowych, a zwiększanie stężenia – jednowartościowych.
    6. temperatury – wzrost temperatury zwiększa szybkość reakcji jonów wymiennych, ale prawdopodobnie obniża wielkość sorpcji.

Pojemność sorpcyjna gleb w stosunku do kationów
Całkowita ilość kationów wymiennych zarówno o charakterze zasadowym (Ca, Mg, K, Na, NH4), jak i kwasowym (H, Al, Fe) która może być związana z kompleksem sorpcyjnym gleby to pojemność sorpcyjna gleby (T) (obecnie PWK)
T = S + Hh S – suma kationów metali o charakterze zasadowym
Hh – jony wodorowe znajdujące się w kompleksie sorpcyjnym (kwasowość hydrolityczna)
Wartość T wyrażało się zwykle w milirównoważnikach/100 g gleby. Obecnie wyraża się ją w cmol(+)/kg.
Zdolność sorpcyjną gleb charakteryzuje się również stopniem nasycenia kompleksu sorpcyjnego kationami metali o charakterze zasadowym (VS)
         S
VS = --- • 100%
         T
Gdy VS > 50% gleba nasycona kationami
VS < 50% gleba nienasycona
Uważa się, że najbardziej korzystne dla gleb wartości pojemności sorpcyjnej, udziału poszczególnych kationów wymiennych i stopnia nasycenia kompleksu sorpcyjnego to:
T     15 – 20 cmol(+)/kg     Ocena gleb według zdolności sorpcyjnych
(wg Lityńskiego)
Hh     0 – 3 cmol(+)/kg     Zdolność sorpcyjna     Ocena
Ca2+     12 – 17 cmol(+)/kg     < 3,5 cmol(+)/kg     słaba
Mg2+     2 – 3 cmol(+)/kg     3,6 – 4,5     mała
K+     0,5 – 1 cmol(+)/kg     4,6 – 6,5     średnia
Na+     ~ 0,5 cmol(+)/kg     6,6 – 7,5     duża
VS     80 – 100%     7,6 – 9,0     silna
> 9,0     b. silna


"... CAUSE WE ALL HAVE WINGS, BUT SOME OF US DON'T KNOW WHY..."

Offline

 

#12 2007-05-18 15:13:52

ziomaleczka

Biolog w pełni ;D

Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 260
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

Sorpcja wymienna anionów
W porównaniu do sorpcji wymiennej kationów znaczenie sorpcji anionów jest niewielkie. Spośród anionów najczęściej w glebach występują:
MoO42¯, BO33¯, SO42¯, Cl¯, NO3¯, H2PO4¯, HCO3¯, OH¯, SiO32¯.
Niektóre z nich podlegają sorpcji wymiennej. Aniony sorbowane są głównie przez uwodnione tlenki żelaza i glinu, które mają charakter koloidów amfoterycznych.

Jako przykład – reakcja wodorotlenku glinu z jonami fosforanowymi:
    OH OH
Al – OH + H2PO4¯ <====> Al – OH     +          OH¯
                                                        OH H2PO4
Aniony mogą być również w pewnym zakresie sorbowane przez minerały ilaste dzięki obecności na ich powierzchni jonów OH¯.
Inne rodzaje sorpcji w glebie
Oprócz sorpcji wymiennej, która ma decydujące znaczenie dla odżywiania roślin zachodzi w glebie:
    1. Sorpcja chemiczna – to powstawanie w glebie nierozpuszczalnych związków chemicznych. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku anionów fosforanowych bowiem w glebie wytrącane są nierozpuszczalne fosforany żelaza, glinu i wapnia.

Ca(HCO3)2 + CaH4(PO4)2 = Ca2H2(PO4)2 + 2H2CO3
                      superfosfat
2 Ca(HCO3)2 + CaH4(PO4)2 = Ca3(PO4)2 + 4 H2O + 4 CO2
       Ca(HCO3)2 + MgSO4 = CaSO4 + Mg(HCO3)2
    2. Sorpcja fizyczna – zagęszczanie i zatrzymywanie na powierzchni całych molekuł np. pary wodnej, CO2, O2, NH3. Jest zjawiskiem powierzchniowym zachodzącym na granicy faz, a cząstki są przytrzymywane siłami van der Waalsa.
    3. Sorpcja mechaniczna – podobnie jak sączek zatrzymuje mechanicznie stałe cząstki zawieszone w wodzie, tak gleba w swoich przestworach (porach) może zatrzymywać zawiesiny wypłukiwane z wierzchnich warstw. Jest to coś w rodzaju filtra, który powoduje, że do wód gruntowych trafia woda oczyszczona np. z bakterii.
    4. Sorpcja biologiczna – spełnia w glebach podobną rolę w stosunku do jonów azotanowych, siarkowych i chlorkowych jak sorpcja chemiczna wobec jonu fosforanowego. W tym przypadku sorbentami są żywe organizmy wbudowujące owe jony w swoje ciało skąd zostaną uwolnione dopiero po ich obumarciu. Zapobiega to wymywaniu tych jonów z gleb lekkich, pozwala na ich magazynowanie i stopniowe udostępnianie roślinom.ODCZYN GLEBY
Jest cecha gleby która dotyczy roztworu glebowego. Podstawowym skl gleby jest H2O dlatego definicja odczynu pochodzi od zachowan się czasteczki H2O.
Miarą odczynu roztworów jest stężenie jonów wodorowych wyrażone w mol/l.
Dla uproszczenia wprowadzono tzw. wykładnik pH (Sörensen)
pH = -- log [H+], a więc, jeżeli stężenie [H+] = 10-3 to pH = 3,0.
Odczyn gleby określamy na podst wzajemnych relacji stezen H+ i OH-
Rodzaje odczynów:
-kwasny H+ < 10-7
-zasadowy H+ = 10-7
-obojetny H+ > 10-7
W glebie odczyn dotyczy roztworu glebowego ale na jego wielkość wpllywaja nie tylko jony wodorowe znajd się w roztworze ale także H+ i Al3+ zabsorbowane wymiennie przez kompleks sorpcyjny (sorpcja wymienna). Koloidy glebowe w swojej budowie maja warstwe dyfuzji w kt zabsorbowane sa wymiennie kationy o charakterze kwasnym i o zasadowym H+ i Al3+. Jeżeli przejda do roztworu glebowego to odczyn będzie bardziej kwasny i zwiekszy się stez jonow H+. Dlatego na odczyn glebowy wpływają:
- jony H+ i Al3+ - koloidy glebowe
Przyczyny zakwaszania się gleb:
- brak skl zasadowych w skale macierzystej
- przewaga opadow nad parowaniem – ruch od dolu do gory ogranicza i skladniki sa spłukiwane do głębszych warstw, pierwsze wyplukiwane sa kationy o char zasadowym
- odprowadzanie skl zasadowych z plonow podczas zbiorow
- doprowadzanie do gleb subs zakwaszających np. nawozy mineralne, srodki ochrony roślin, zanieczyszcz przemyslowe
-dzialalnosc zycia mikroorganizmow i roślin wyższych – powst kwasy organicze i nieorganiczne np. kwas weglowy
Typy i podtypy gleb:
- silnie kwaśne < 4.6 ( bielice, bielicowe, torfowe, torfowisk wysokich, glejowo-murszowe)
- kwaśne 4.6 – 5.5 (bielicowe, rdzawe, plowe, brunatne, glejowe, torfowe torfowisk niskich, opadowo-glejowe)
- słabo kwaśne 5.6 – 6.5 (czarnoziemy lesno-stepowe, lesno-lakowe, brunatno-wyługowane, torfy torfowisk niskich)
- obojętne 6 – 7.2 (czarnoziemy lesno-stepowe, lesno-lakowe, mady, brunatne właściwe, deluwialne, szarobrunatne, mulowo-gytiowe)
-zasadowe > 7.2 (rędziny, słone, antropogeniczne)
Przyswajalność składników pokarmowych:
- 6.5-8.5 max Ca i Mg (podobnie F i S)
-6.5-7.8 P
-do 6.5 mikroelementy takie jak Fe, Mn, Zn, Cu, Co

Rodzaje kwasowości
Kwasowość gleby to stan, w którym występuje przewaga jonów wodorowych w roztworze i kompleksie sorpcyjnym nad jonami wodorotlenowymi – odczyn jest kwaśny.
Wyróżnia się dwa rodzaje kwasowości:
    1. czynną – kwasowość, która pochodzi od jonów wodorowych roztworu glebowego. Mierzy się ją w wyciągach wodnych gleb (pH w H2O). Zmienia się ona znacznie w cyklu rocznym – zwykle największa latem, najmniejsza w zimie.
    2. potencjalną – spowodowana przez wymienne jony wodoru i glinu zasorbowane przez koloidy glebowe. Ujawnia się w glebach po potraktowaniu ich roztworami soli obojętnych (KCl) lub hydrolizujących zasadowo (octan amonowy - metoda Kappena lub buforem zasadowym - metoda Kappena w modyfikacji Adriana).
Kwasowość potencjalna dzielimy na:
Kwasowość wymienna – to ilość jonów H+ i Al3+ w roztworze gleb slabo zwiaz z kompleksem sorpcyjnym związanych z nim tylko elektrostatycznie. Działając roztworami soli obojętnych nie wypieramy z kompleksu wszystkich jonów H+ i Al3+ (np. działając KCl)
Działając na glebę roztworami soli obojętnych hydrolizujących zasadowo np. octanem wapnia lub sodu uzyskujemy tzw. kwasowość hydrolityczną. Wielkość tej kwasowości zależy zarówno od wymiennych jonów H+ i Al3+ , jak też od jonów H+ łatwo dysocjujących grup karboksylowych kwasów próchnicznych. Powsatjace podczas hydrolizy zasady Na lub Ca wypieraja z kompleksu sorpcyjnego nie tylko luzno zw jony H+ ale także te silnie zw z komp sorpc. Wypierane z kompleksu sorpc jony H+ sa zobojetnine przez jony OH- powst po hydrolizie octanu, a pozost w w roztworze kwas octowy jest miernikiem kwasowości hydrolitycznej (oznaczamy przez miareczkowanie 0,1 M NaOH). Kwasowość hydrolityczna jest, w praktyce, tożsama z kwasowością całkowitą.
Wiele właściwości gleby jest funkcją pH.
Na przykład dostępność dla roślin składników pokarmowych lub potencjalnie toksycznych.
    - przy pH 4,2 – 5,0 uwalniają się do roztworu glebowego tzw. hydroksykationy glinu Al(OH)2+ , Al(OH)2+ lub ich polimery Al2(OH)24+ i inne i trwale blokują ładunki ujemne minerałów ilastych i próchnicy glebowej
    - przy pH 4,2 zachodzi również intensywne rozpuszczanie Al2O3 i uwalnia się jon Al3+, który w dużych stężeniach może działać toksycznie na rośliny.
    - przy niskim pH wzrasta pobieranie Cd

W Polsce najczęściej oznaczamy pH w H2O i w 1m KCl.
Skala oceny pH ustalona dla gleb uprawnych w Polsce
Gleby     pH w H2O    pH w KCl
bardzo kwaśne     < 5,0     < 4,5
kwaśne     5,0 – 6,0     4,5 – 5,5
słabo kwaśne     6,1 – 6,7     5,6 – 6,5
obojętne     6,8 – 7,4     6,6 – 7,2
zasadowe     > 7,4     > 7,2

Można spotkać bardziej szczegółowy podział zarówno w obrębie gleb kwaśnych (szczególne znaczenie ma to dla gleb leśnych) oraz w obrębie gleb zasadowych, co z kolei pozwala odróżnić gleby węglanowe od gleb sodowych, czy tworzonych z odpadów przemysłowych.


"... CAUSE WE ALL HAVE WINGS, BUT SOME OF US DON'T KNOW WHY..."

Offline

 

#13 2007-05-18 15:14:26

ziomaleczka

Biolog w pełni ;D

Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 260
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

WAPNOWANIE

Wnoszenie do gleby polaczen wapnia w postaci CaCO3, CaO, Ca(OH)2 w celu zobojętnienia kwasowości, usuniecia z rozworu glebowego wolnych jonow glinu oraz poprawienia jej właściwości fiz, chem i biologicznych. Jest waznym zabiegiem w racjonalnje uprawie gleby, zalety wapnowania:
1)    usuwa szkodliwe dla większości roślin zakwaszenie gleby i wolne jony glinu
Wapno wprow do gleby zarówno w formie tlenkowej CaO, wodorotlenkowej Ca(OH)2 jak i weglanowej CaCO3 szybko reag z wilgotna gleba.
CaO pochlania wode i przechodzi w forme Ca(OH)2, po zastos wapna roztwor zostaje przesycony jonami Ca2+, kt maja zdolność zastepowania jonow wodorowych zabsorbowanych przez kompleks sorpc. Jony H+ sa uwalniane z kompleksu i lacza się z jonami OH- tworząc wode. Kompleks zost wysycany jonami wapnia i przestaje być kwasnym, a kwasowość gleby zost zneutralizowana. Wapnowanie zmniejsza kwasowość wymienna i hydrolityczna, zwieksza zas pH gleby i stopien wysycenia kationami zasadowymi. Wzras5ta ilość rozpuszczalnego w wodzie wapnia a zmniejsza się szkodliwa dla roślin ilość glinu.
Ca(OH)2 w która przechodzi forma CaO i CaCO3 po wprow do gleby ma silne powinowactwo z CO2. CA(OH)2 i CO2 w glebach wilgotnych tworza forme weglanowa. worzace się podczas reakcji kwasne weglany sa latwo wymywane z gleby. Weglan wapnia może tez bezpośrednio reagowac z koloidami gleb. wtedy koloidy absorbuja zasady Ca2+ i uwalniany jest CO2.
2)    Poprawia strukture gleb lekkich i ciezkich:
Duza zawartość Ca2+ w roztworze gleb. wpływa na zmiane fiz właśc. koloidow gleb. kt ze stanu zolu przechodza w zele (koagulacja) nierozpuszcz w wodzie. Sklejaja się one w czastki glebowe w trwale agregaty, nadając glebie pozadana gruzełkowatość. Zwiekszenie zawartości gruzełków w glebie polepsza właśc. fiz: przewiewność gleby, poprawia stos wodne, zmniejsza opor gleby w czasie orki, zwieksza intensywność procesow mikrobiologicznych.
3)    Wpływa na sklad mikroflory glebowej:
W gebach obojętnych- drobnoustroje takie jak Azotobakter kt wiaza azot atmosferyczny i wzbogacja glebe w związki azotowe przyswajalne dla roślin.
      4) Udostepnia roślinom składniki mineralne jak azot, fosfor, potas:
Wapnowanie zwieksza przyswajalność potasu przez wypieranie z kompleksu sorpc. kationu K+ kationem Ca2+. Przyspiesza tez rzklad subst. org. a przez to powoduje przeprowadzanie Pol potasowych i fosforowych w formy latwiej przyswajalne dla roślin.
      5)Zwieksza efekt nawozow mineralnych i organicznych:
Na glebie wapnowanej dzialanie superfosfatu jest lepsze, jony fosforanowe lacza się z występującymi w roztworze jonami glinu i żelaza dajac zw nierozpuszcz trudno dostepe dla roślin.
      6) Zmniejsza przyswajalność boru, manganu, cynku, sprzyja pobieraniu molibdenu przez rośliny.


"... CAUSE WE ALL HAVE WINGS, BUT SOME OF US DON'T KNOW WHY..."

Offline

 

#14 2007-05-18 15:25:31

Marta

Moderator

1507930
Zarejestrowany: 2007-01-15
Posty: 209
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

Dzięki Bogu mam już to za sobą, durne to...

Offline

 

#15 2007-05-18 19:58:12

sterusia_cycusia

OMG WTF LOL

8740582
Zarejestrowany: 2007-01-13
Posty: 143
Punktów :   

Re: Pomocne linki na glebę :)

Niedźwiedź pojechała ostro A takie wskazówki jakie sama Doktor dała :
- Jeśli chodzi o opisanie samych frakcji to nie tylko wymieniamy co one wnoszą do gleby (np. zatrzymywanie ciepła, podnoszenie wody gruntowej, etc.) ale także piszemy jak je rozpoznać czyli: wałeczek, plastyczność, czy zostają na opuszkach palców, czy rozcierając dają jakiś odgłos
- co do pobierania składników pokarmowych przez korzenie rośliny to zwrócić uwage na deficyt kationów który się pojawia w roztworze glebowym, chodzi o ten nie długi opis pod rysunkiem w skrypcie i na tabelkę pobieranych pierwiastków przy danym odczynie gleby
- no i kwasowość hydrolityczna - podstawa - najważniejsza z kwasowości i na jej podstawie wylicza się dawkę wapnia i wogóle musicie znać ją i opowiedzieć o niej obudzeni o 3:53 nad ranem z głębokiego snu

To tyle ;]


...::Ok jestem wstanie zrozumieć że nie wszyscy są tacy jak ja - ale dlaczego muszą być od razu gorsi ?::...


http://img20.imageshack.us/img20/5551/183994961945677e2f856eefz4.gif


http://img389.imageshack.us/img389/3572/czarnoczerwony4vm.png

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.tef.pun.pl www.tenisstolowykrk.pun.pl www.jedizakon.pun.pl www.infstorun.pun.pl www.srk.pun.pl